آَشنایی با کشور اسلواکی

آَشنایی با کشور اسلواکی

5 اردیبهشت 1398

آَشنایی با کشور اسلواکی اسلواک کشوری در اروپای مرکزی که به عنوان کشوری استقلال یافته شناخته میشود تا قبل از سال ۱۹۹۳ به همراه کشور جمهوری چک، یک کشور واحد شناخته میشدند که چکسلواکی نام داشت. این کشور ابتدا تا سال ۱۹۱۸ میلادی به‌عنوان تکه‌ای از سرزمین اتریش-مجارستان بوده و در قسمت مجار آن قرار داشته‌ است. کشور اسلواکی امروزی ...

ادامه مطلب